Misja Związku Harcerstwa Polskiego

Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Związek Harcerstwa Polskiego jest najstarszą oraz największą organizacją pozarządową.

Jesteśmy członkiem-założycielem:

                

Cieszymy się prawie 100-letnią tradycją i doświadczeniem.

Podstawy wychowawcze ZHP

Fragmenty uchwały XXXIII Zjazdu ZHP (grudzień 2005 r.) w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP: XXXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP (…) jako opis najważniejszych dla nas wartości oraz postaw kształtowanych w ich duchu.

>> Misja ZHP
>> Nasze cele
>> Harcerski system wychowawczy
>> Charakter wychowania ZHP
>> Przyrzeczenie harcerskie
>> Prawo harcerskie
>> Prawo i obietnica zucha

O instruktorach

Nasi instruktorzy to osoby przeszkolone do pełnionych funkcji. Nadzór nad nimi sprawują harcerskie komendy (hufce). Nadzór obejmuje się kwestie programowe, szkoleniowe, bezpieczeństwa. Każdy rodzic ma prawo skontaktować się z Komendą Hufca aby uzyskać informacje na temat danego instruktora, jego wieku, stopnia i doświadczenia. Instruktorzy to bardzo często młodzi ludzie- dla Waszych dzieci starsi koledzy. Uczenie w działaniu i wzajemność oddziaływań to elementy harcerskiej metody wychowawczej.

Rodzice mogą bezpośrednio kontaktować się również z samym drużynowym, uzyskując informacje o planie pracy drużyny, kosztach wyjazdów, wskazówkach co do umundurowania, zgłaszając uwagi co do bezpieczeństwa imprez i innych interesujących rodziców spraw .


Informacje o Śląskiej Chorągwi ZHP

Informacje o Związku Harcerstwa Polskiego

 

Wszystkie publikowane tu treści, grafiki, logo ZHP, oraz logo Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej i inne materiały są chronione prawem autorskim.
Zamieszczone tu znaki graficzne i zastrzeżone znaki graficzne firm i organizacji, oraz znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe firm i organizacji stanowią własność poszczególnych firm i organizacji i podlegają ochronie prawnej.

Jakiekolwiek wykorzystywanie wspomnianych materiałów i / lub elementów bez zgody właścicieli praw jest zabronione.