Składka

Droga druhno, drogi druhu,

 

Jednym z obowiązków w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich.

Od stycznia 2021 roku nastąpi zmiana w terminie i sposobie naliczania składki członkowskiej dla zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Zgodnie z uchwałą nr 51-XL Rady Naczelnej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach: 

  • do 31 stycznia za I kwartał,
  • do 20 kwietnia za II kwartał,
  • do 20 lipca za III kwartał,
  • do 20 października za IV kwartał. 

Składka wynosi 36 zł za kwartał.

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.

Składki członkowskie i zadaniowe należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy:

Nr konta: 65 8438 0001 0021 4830 2000 0010 (Bank spółdzielczy w Będzinie)

Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka
Chorągiew Śląska ZHP
ul. Piaskowa 28
47-420 Kuźnia Raciborska

Tytuł: imię i nazwisko członka, numer drużyny/gromady, okres rozliczenia
-> na przykład: Jan Kowalski, 24 Gromada Zuchowa, wrzesień – grudzień