Droga druhno, drogi druhu

 

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich.

 

Podstawowa składka roczna od IV kwartału 2017 w Chorągwi Śląskiej wynosi 120 zł

Na podstawie uchwały Komendy Hufca z dnia 1.10.2019 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ustala się:

  1. podział składki na 10 miesięcy (wrzesień – czerwiec) po 12 zł.
  2. półroczne okresy rozliczeniowe:
    • I półrocze (składka za okres styczeń – czerwiec) płatne do 31 stycznia br.
    • II półrocze (składka za okres wrzesień – grudzień) płatne do 15 października br.

 

Składki członkowskie i zadaniowe należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy:

Nr. konta: 65 8438 0001 0021 4830 2000 0010 (Bank spółdzielczy w Będzinie)

Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka
Chorągiew Śląska ZHP
ul. Piaskowa 28
47-420 Kuźnia Raciborska

Tytuł: imię i nazwisko członka, numer drużyny/gromady, okres rozliczenia
przykład: Jan Kowalski, 24 Gromada Zuchowa, wrzesień – grudzień