Alojzy Wilk

patronurodził się w 1914r. w Budziskach w rodzinie rolnika Leopolda Wilka. Po ukończeniu szkoły polskiej, która do roku 1933 tj. do czasu objęcia władzy przez Hitlera, istniała w tej wsi, kontynuował naukę w polskich gimnazjach w Lublińcu i w Bytomiu. Pracował potem w Banku Ludowym w Raciborzu, a następnie jako działacz organizacji pod nazwą Związek Polaków w Niemczech zatrudniony został w Zarządzie I Dzielnicy ZPWN w Opolu. Razem ze swoimi braćmi i siostrami oraz młodzieżą z Budzisk zorganizował w 1935r. Drużynę ZHP, która przez wiele lat słynęła na cały Śląsk Opolski.

Ten wielki syn Budzisk i całego Śląska Opolskiego był nieustraszonym bojownikiem sprawy polskiej na terenach siłą wydartych nam przez zaborców. Pisał artykuły do gazet polskich, organizował świetlice polskie, zespoły chóralne i teatralne w Budziskach, w raciborskiej „Strzesze” /Polski Dom Kultury/ i na całej Opolszczyźnie. Jego działalności, jego wiedzy i siły charakteru hitlerowscy bardzo się bali.

Był więc ścigany i prześladowany przez gestapo /tajna policja hitlerowska/. Dla ratowania swojego Sycia uciekł w 1939 roku do Krakowa. Po zajęciu Polski hitlerowcy pilnie go jednak poszukiwali. Wpadli na trop Alojzego Wilka, aresztowali go i wywieźli do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, gdzie to w roku 1943 został zamordowany.

Alojzy Wilk mógł żyć jeszcze do dziś. Śmiertelni wrogowie Polski przerwali jego życie w bardzo młodym wieku /29 lat/.

Nie doczekał więc Alojzy Wilk dnia wolności i pokoju. Ale żyje i żyć będzie w naszej pamięci. To dzięki takim właśnie ludziom, dzięki ofierze życia tysięcy podobnych bohaterów pokonany został wróg ludzkości- faszyzm hitlerowski. Alojzemu Wilkowi i jemu podobnym ludziom zawdzięczamy możliwość powrotu Polski na swoje prastare ziemie.

W Budziskach żyją jeszcze ludzie pamiętający tego człowieka. Żyją jego 2 siostry: Elżbieta Spałek i Agnieszka Kułagin. Jest jeszcze możliwość zabezpieczenia przed zniszczeniem wielu pamiątek po tym wspaniałym człowieku. trzeba je zebrać i przekazać dla przyszłych pokoleń tej wsi, gminy i całego Śląska. Jako Polacy nie możemy nie znać i nie rozumieć wielkości takich rodaków jak Kościuszko, Mickiewicz i setki innych. Ale my- mieszkańcy miasta i gminy Kuźnia Raciborska możemy być również dumni, że nasza okolica ma taką jednostkę jak Alojzy Wilk. To my właśnie- bardziej niż mieszkańcy Pomorza czy Mazowsza powinniśmy w różny sposób czcić pamięć podobnych ludzi, naszych wielkich rodaków. Wielkich swoim charakterem, dokonaniami dla Polski, wielkich także ofiarą swojego życia.

Akt nadania


Kalendarium

1937 rok Powstanie pierwszej drużyny harcerskiej w Budziskach – drużynowa Elżbieta Spałek (siostra Alojzego Wilka) działającej w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech
1948 rok Powstanie drużyny harcerskiej w SP w Kuźni Raciborskie im. Bolesława Domańskiego
1949 rok Rozwiązanie Związku Harcerstwa Polskiego przez władze komunistyczne. Powstaje Organizacja Harcerska.
1957 rok Odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego
1958 rok Dh. Stanisław Stanek utworzył pierwszy zastęp harcerski odrodzonego ZHP
1960 rok Założenie przez dh. Jana Kluskę drużyny harcerskiej im. Jana Jambora w Szkole Zawodowej w Kuźni Raciborskiej . Dzięki dh. J. Klusce powstaje na terenie raciborszczyzny szereg zastępów harcerskich.
01.09.1966r. Powstanie szczepu harcerskiego w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej – szczepowy hm. Jan Kluska ( 550 osób)
08.05.1975r. Zlot drużyn harcerskich
09.05.1975r. Wręczenie sztandaru III Szczepowi Drużyn Harcerskich im. A.Zawadzkiego w Kuźni Raciborskiej – szczepowa – hm. Romana Serafin
4.07.-25.07.1975r. Pierwszy obóz w Pleśnej, obecnej bazie hufca – komendant: hm. Jan Kluska
05.09.1978r. Powstanie Hufca Kuźnia Raciborska – komendant hm. Romana Serafin
30.03.1984 – 10.05.2003r. Spartakiady Harcerskie o puchar burmistrza miasta Kuźnia Raciborska
06.12.1984r. Komendantem Hufca hm. Stanisław Stanek ( 800 osób)
28-31.03.1985r. hm. Krystyna Kubiczak delegatem na VIII Zjazd ZHP w Warszawie
01.09.1986r. Kampania Hufca ZHP „Spadkobiercy harcerskich tradycji”
20.06.1987r. uroczystość nadania hufcowi imienia Alojzego Wilka
06.11.1992r. Komendantem hufca zostaje hm. Krystyna Kubiczak
sierpień 1992r Pomoc harcerzy w usuwaniu skutków największego w Europie Centralnej i Wschodniej pożaru lasów
lipiec 1997r. Zorganizowanie pomocy materialnej rodzinom poszkodowanym podczas powodzi, pełnienie dyżurów, przedłużenie turnusu w Pleśnej o jeden tydzień
15.10.1997 Rozwiązanie Hufca Racibórz i przejęcie jednostek harcerskich
18.11.1998 Na wieczną wartę odchodzi dh. hm. Stanisław Stanek wieloletni komendant hufca i bazy obozowej w Pleśnej
3-12.08.2000r. Udział Reprezentacji Hufca Ziemi Raciborskiej w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego – Gniezno 2000
04.-06.12.2001 Dh. hm. Romana Serafin delegatem na Zjazd Związku ZHP
18.11.2005 Spotkanie przy ognisku z piosenką harcerską z okazji 30 lecia bazy harcerskiej w Pleśnej – MOKSiR w Kuźni Raciborskiej
02.-04.12.2005 Dh. phm. Alicja Kołton delegatem na Zjazd ZHP
11.05.2007 Harcerskie Śpiewogranie – 20 lecie nadania imienia Alojzego Wilka Hufcowi Ziemi Raciborskiej
10 – 19.08.2007r. Udział Reprezentacji Hufca Ziemi Raciborskiej w Zlocie ZHP – Kielce 2007 z okazji 100-lecia skautingu
7.12.2007r. Komendantem Hufca zostaje phm. Marek Majewski (368 osób)
4.09.2008r. I Zlot Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej
23-24.11.2008r. I Rajd Harcerski „1918”
28.02.2009r. Powstała strona internetowa bazy obozowej hufca w Pleśnej
10.09.2009r. Historyczny sukces! Hufiec ZHP Ziemi Raciborskiej zdobywa III miejsce we Współzawodnictwie Hufców Śląskiej Chorągwi ZHP (na 33 hufce).
16-18.10.2009r. II Rajd Harcerski „1939-1989”
29.10.2009r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca
3-6.12.2009r. phm. Marek Majewski delegatem na XXXVI Zjazd ZHP
28.01.2010r. Powołanie Hufcowego Sztabu Obchodów 100-lecia harcerstwa w Polsce
5-6.03.2010r Dzień Myśli Braterskiej w Raciborzu i inauguracja hufcowych obchodów 100-lecia harcerstwa w Polsce
9.04.2010r. Spotkanie Seniorów „Harcerskie Dęby”
17.05 – 24.05.2010r. Pomoc harcerzy w działaniach przeciwpowodziowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Organizacja żywności, sprzętu, ewakuacja ludności i zabezpieczanie wałów.
10.12.2010r. Zjazd nadzwyczajny – Komendantem zostaje phm. Marek Rybicki.

 

Komendanci

05.09.1978 do 06.12.1984r. Komendant hm. Romana Serafin
06.12.1984 do 06.11.1992r. Komendant hm. Stanisław Stanek
06.11.1992 do 07.12.2007r. Komendant hm. Krystyna Kubiczak
07.12.2007 do 10.12.2010r. Komendant phm. Marek Majewski
aktualnie Komendant hm. Marek Rybicki