Historia

Alojzy Wilk

patronurodził się w 1914r. w Budziskach w rodzinie rolnika Leopolda Wilka. Po ukończeniu szkoły polskiej, która do roku 1933 istniała w tej wsi, kontynuował naukę w polskich gimnazjach w Lublińcu i w Bytomiu. Pracował potem w Banku Ludowym w Raciborzu, a następnie jako działacz organizacji pod nazwą Związek Polaków w Niemczech zatrudniony został w Zarządzie I Dzielnicy ZPWN w Opolu. Razem ze swoimi braćmi i siostrami oraz młodzieżą z Budzisk zorganizował w 1935r. Drużynę ZHP, która przez wiele lat słynęła na cały Śląsk Opolski.

Alojzy Wilk był nieustraszonym bojownikiem sprawy polskiej na terenach siłą wydartych nam przez zaborców. Pisał artykuły do gazet polskich, organizował świetlice polskie, zespoły chóralne i teatralne w Budziskach, w raciborskiej „Strzesze” i na całej Opolszczyźnie. Jego działalności, wiedzy i siły charakteru hitlerowcy bardzo się bali.

Był więc ścigany i prześladowany przez gestapo. Dla ratowania swojego życia uciekł w 1939 roku do Krakowa. Po zajęciu Polski hitlerowcy pilnie go jednak poszukiwali. Ostatecznie wpadli na trop Alojzego Wilka, aresztowali go i wywieźli do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, gdzie to w roku 1943 został zamordowany. Miał wtedy 29 lat.

Nie doczekał więc Alojzy Wilk dnia wolności i pokoju. Ale żyje i żyć będzie w naszej pamięci. To jemu i podobnym ludziom zawdzięczamy możliwość powrotu Polski na swoje prastare ziemie.

Jako Polacy nie możemy nie znać i nie rozumieć wielkości takich rodaków jak Kościuszko, Mickiewicz i setki innych. Ale my – mieszkańcy powiatu raciborskiego możemy być również dumni, że nasza okolica ma takiego bohatera jak Alojzy Wilk.

Akt nadania imienia


Kalendarium

1937 rok Powstanie pierwszej drużyny harcerskiej w Budziskach – drużynowa Elżbieta Spałek (siostra Alojzego Wilka) działającej w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech
1948 rok Powstanie drużyny harcerskiej w SP w Kuźni Raciborskie im. Bolesława Domańskiego
1949 rok Rozwiązanie ZHP przez władze komunistyczne.
Powstaje Organizacja Harcerska
1957 rok Odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego
1958 rok Druh Stanisław Stanek utworzył pierwszy zastęp harcerski odrodzonego ZHP
1960 rok Założenie przez druha Jana Kluskę drużyny harcerskiej im. Jana Jambora w Szkole Zawodowej w Kuźni Raciborskiej. Na terenie raciborszczyzny powstaje wiele zastępów harcerskich
01.09.1966 Powstanie szczepu harcerskiego w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej – szczepowy hm. Jan Kluska
08.05.1975 Zlot drużyn harcerskich
09.05.1975 Wręczenie sztandaru III Szczepowi Drużyn Harcerskich im. A.Zawadzkiego w Kuźni Raciborskiej – szczepowa hm. Romana Serafin
4.07.-25.07.1975 Pierwszy obóz w Pleśnej, obecnej bazie hufca – komendant obozu hm. Jan Kluska
05.09.1978 Powstanie Hufca Kuźnia Raciborska – komendant hm. Romana Serafin
30.03.1984 – 10.05.2003 Spartakiady Harcerskie o puchar burmistrza
Miasta Kuźnia Raciborska
06.12.1984 Komendantem Hufca zostaje hm. Stanisław Stanek
28-31.03.1985 hm. Krystyna Kubiczak delegatem na VIII Zjazd ZHP
01.09.1986 Kampania „Spadkobiercy harcerskich tradycji”
20.06.1987 Uroczystość nadania hufcowi imienia
Alojzego Wilka
06.11.1992 Komendantem hufca zostaje
hm. Krystyna Kubiczak
sierpień 1992 Pomoc harcerzy w usuwaniu skutków największego w Europie Centralnej i Wschodniej pożaru lasów
lipiec 1997 Zorganizowanie pomocy materialnej rodzinom poszkodowanym podczas powodzi
15.10.1997 Rozwiązanie Hufca Racibórz i przejęcie
jednostek harcerskich
18.11.1998 Na wieczną wartę odchodzi dh. hm. Stanisław Stanek wieloletni komendant hufca i bazy obozowej
3-12.08.2000 Udział Reprezentacji Hufca Ziemi Raciborskiej w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego – Gniezno
04.-06.12.2001 hm. Romana Serafin delegatem na Zjazd ZHP
18.11.2005 Spotkanie przy ognisku z piosenką harcerską
z okazji 30-lecia bazy harcerskiej w Pleśnej
02.-04.12.2005 phm. Alicja Kołton delegatem na Zjazd ZHP
11.05.2007 Harcerskie Śpiewogranie – 20-lecie nadania imienia Alojzego Wilka Hufcowi Ziemi Raciborskiej
10 – 19.08.2007 Udział Reprezentacji Hufca Ziemi Raciborskiej w Zlocie ZHP z okazji 100-lecia skautingu – Kielce
7.12.2007 Komendantem Hufca zostaje phm. Marek Majewski
4.09.2008 I Zlot Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej
23-24.11.2008 I Rajd Harcerski „1918”
28.02.2009 Powstała strona internetowa bazy obozowej hufca
10.09.2009 Historyczny sukces!
Hufiec Ziemi Raciborskiej zdobywa III miejsce na 33 hufce we Współzawodnictwie Chorągwi Śląskiej.
16-18.10.2009 II Rajd Harcerski „1939-1989”
29.10.2009 Zjazd Sprawozdawczy Hufca
3-6.12.2009 phm. Marek Majewski delegatem na XXXVI Zjazd
28.01.2010r Powołanie hufcowego sztabu obchodów 100-lecia harcerstwa w Polsce
5-6.03.2010 Dzień Myśli Braterskiej w Raciborzu i inauguracja hufcowych obchodów 100-lecia harcerstwa
9.04.2010 Spotkanie Seniorów „Harcerskie Dęby”
17.05 – 24.05.2010 Pomoc harcerzy w działaniach przeciwpowodziowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Organizacja żywności, sprzętu, ewakuacja ludności i zabezpieczanie wałów.
10.12.2010 Zjazd nadzwyczajny – Komendantem zostaje phm. Marek Rybicki.

Komendanci

05.09.1978 do 06.12.1984 Komendant hm. Romana Serafin
06.12.1984 do 06.11.1992 Komendant hm. Stanisław Stanek
06.11.1992 do 07.12.2007 Komendant hm. Krystyna Kubiczak
07.12.2007 do 10.12.2010 Komendant phm. Marek Majewski
aktualnie Komendant hm. Marek Rybicki