Twój 1% może wiele!

Szanowni Państwo!
Drodzy Sympatycy!
Druhny i Druhowie!

Po raz kolejny mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego, między innymi dla Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo nam zależy, aby zwrócić uwagę na celowość gromadzonych środków, pokazać, na co faktycznie będą one przeznaczane, a przede wszystkim podkreślić, że nie istnieje kwota „zbyt mała” do wpłacenia, że nawet symbolicznych kilka złotych wystarczy, by np. kupić artykuły papiernicze potrzebne na zbiórkę. Pamiętajmy również, że zebrane pieniądze trafiają do konkretnych środowisk, więc tak naprawdę działamy sami dla siebie. Wykorzystajmy tę szansę! Pokażemy w ten sposób, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności za naszą Organizację.

Komendant Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej
hm. Marek Rybicki

Dodatkowych informacji na temat 1% udzieli Skarbnik Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej

dh. Magdalena Gorczyńska
e-mail: hufiec@kuzniaraciborska.zhp.p

Jak to zrobić?

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste!

Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz ZHP Chorągiew Śląska (KRS 0000273051) w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1%, wpiszesz jako CEL SZCZEGÓŁOWY – HUFIEC ZIEMI RACIBORSKIEJ, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już swój 1% na ZHP – spokojnie!
Portal Podatkowy już wpisał ZHP jako organizację, której zostanie przekazany Twój 1%. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1% na ZHP?
Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wybierz opcję “ZMIENIAM ORGANIZACJĘ”.
Następnie wybierz z wykazu OPP numer KRS Chorągwi Śląskiej – 0000273051  i wskaż cel szczegółowy – HUFIEC ZIEMI RACIBORSKIEJ. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz zmianę, a Twój 1%, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online, trafi do naszych harcerzy.

Oczywiście, nadal możesz wypełnić PIT ręcznie.
Wypełnij wtedy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim Chorągiew Śląska widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000273051.
Cel szczegółowy – HUFIEC ZIEMI RACIBORSKIEJ.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Chcielibyśmy Państwu podziękować za okazane nam wsparcie.

Będziemy mogli uczynić to osobiście, jeśli wyrazicie zgodę, aby US ujawnił nam wasze danych osobowe (imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z 1%). Zgodę wyraża się w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).