Dla mediów

Misja Związku Harcerstwa Polskiego

Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Związek Harcerstwa Polskiego jest najstarszą oraz największą organizacją pozarządową.

Jesteśmy członkiem-założycielem:

                

Cieszymy się ponad 100-letnią tradycją i doświadczeniem.

Podstawy wychowawcze ZHP

>> Nasze cele
>> Harcerski system wychowawczy
>> Charakter wychowania ZHP
>> Przyrzeczenie harcerskie
>> Prawo harcerskie
>> Prawo i obietnica zucha


Jakiekolwiek wykorzystywanie wspomnianych materiałów i/lub ich elementów bez zgody właścicieli praw jest zabronione.
Wszystkie publikowane na stronie treści, grafiki, zdjęcia, a także logo ZHP oraz logo Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej i inne materiały są chronione prawem autorskim.
Podobnie z zamieszczanymi znakami towarowymi i graficznymi –
stanowią one własność poszczególnych firm i organizacji, co oznacza, że podlegają ochronie prawnej.