Hufcowy Zespół Programowy

 
dh. Ewa Trystucha
SZEF ZASPOŁU
 
  pwd. Magdalena Helmich
CZŁONEK ZESPOŁU
 
brak
phm. Barbara Kowal
CZŁONEK ZESPOŁU
                                                                             
 
 
Referaty Metodyczne Chorągwi Śląskiej
http://slaska.zhp.pl/czuwaj/zuchowy – Referat Zuchowy ChŚl
http://slaska.zhp.pl/czuwaj/harcerski – Referat Harcerski ChŚl
http://slaska.zhp.pl/czuwaj/starszoharcerski – Referat Starszoharcerski ChŚl
http://slaska.zhp.pl/czuwaj/wedrowniczy – Referat Wędrowniczy ChŚl
http://slaska.zhp.pl/czuwaj/ns – Referat Nieprzetartego Szlaku ChŚl
Zespoły Metodyczne Głównej Kwatery:
http://zuchy.zhp.pl/index.php – Zespół Zuchowy GK
http://harcerze.zhp.pl/index.php – Zespół Harcerski GK
http://harcerzestarsi.zhp.pl/index.php – Zespół Harcerzy Starszych GK
http://hsp.zhp.pl/index.php – Wydział Specjalnościowy GK – Harcerska Służba Graniczna